เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี