ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 E-service

ระบบขอรับบริการออนไลน์

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ขอรับบริการซ่อมไฟฟ้า/ซ่อมถนน/ตัดไม้

 ติดต่อสอบถามข้อมูลตามหน่วยงาน

สอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปา

สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ

สอบถามเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตฯ

สอบถามเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 746080 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน