ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนที่ตั้งสำนักงาน

เทศบาลทรายขาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โทร 039-480-401 / โทรสาร  039-480-400

Email : Saikho8119@gmail.com
 
http://www.tbsi.go.th
 

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377560 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน