ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นายสฤษ  ไชยุชิต

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

 
 

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

 
     
-ว่าง-   -ว่าง-

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

 

 

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

 

     
-ว่าง-   -ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286421 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน