ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์

 
 

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เบอร์โทร.081-9834233

 
 
นายนพรัตน์  ลี้ศริวัฒนกุล   นายสมชัย  สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เบอร์โทร.081-7819208

 

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เบอร์โทร.086-3219205

 
นายพิทยพงศ์ อุทัยผล   นางสาวศุภกร เกตุลาพร
เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทร.084-8642574   เบอร์โทร.062-4601778
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162859 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน