ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นายประเสริฐ  กุศลสนอง

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

 
 

039-480409,089-832485

 
 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ   นายบุญส่ง วงศา

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

086-3030535

 

 

รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

081-8709085

 

 

นายณัฐพงศ์ วุฒิวัย

 

นายสมวงษ์ แสวงทรัพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

064-3983898

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

081-7817526

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377674 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน