ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายสิริชัย  โสภิตเจริญ

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญส่ง วงศา

รองประธานสภา

นายชุ่ม  ถ้อยคำ  นายเชิญ  ถ้อยคำ

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 1

นายเกียรติศักดิ์  เครือศรี  นางสาวแก้วตา  พยัคฆ์สังข์

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 1

นายวินัย   แสงศรี  นายสุพรรณ  จันทฑีโร

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 2

นายธนกฤต   สายมา  นายสุรัตน์  เกิดผล

สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาเขต 2

 นายสมชาย  เทียนศรี  นายนพดล  อาภาเกียรติกุล

สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาเขต 2

   
    
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162848 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน