ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สภาเทศบาล

 
-ว่าง-

ประธานสภาเทศบาล

 
-ว่าง-

รองประธานสภา

   
-ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 1

   
-ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 1


 
   
-ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 2

   
-ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาเขต 2

   
-ว่าง- -ว่าง-

สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาเขต 2

   
    
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286399 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน