ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายสฤษ  ไชยุชิต  
 

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

เบอร์โทร.089-8338447

 
   
  -ว่าง-  
 

รองปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

 
นายกฤษณ์   ลอยเกตุ -ว่าง- -ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
-ว่าง- -ว่าง-   

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286335 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน