ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
     

 


นายสฤษ  ไชยุชิต

ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร: 089-8338447

-ว่าง- -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข  หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข
-ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล พยาบาลวิชาชีพ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549893 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน