ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   
     

 


   
  นายสฤษ ไชยุชิต  
 

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

เบอร์โทร: 089-8338447

 
   
  นางสาวพิมผกา  ใจใส  
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร: 094-7424154

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522264 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน