ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑      
 
 
 
 
   


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓...

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...

กิจกรรมเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐...
 
 
22 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื...
6 ต.ค. 2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำ...
2 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
2 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
30 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
2 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
2 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
30 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
24 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าต...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำ...
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์...
4 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถน...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 189117 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน