ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 6
  24 มิ.ย. 2565    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 7
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๔ 9
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๕ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 5
  20 มิ.ย. 2565    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 7
  17 มิ.ย. 2565    ตารางการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ รพ.สต. ในเขตอำเภอสอยดาว ประจำเดือนพ.ค. - ธ.ค.๖๕ 8
  17 มิ.ย. 2565    ขอเชิญชวนระชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5
  17 มิ.ย. 2565    ขอเชิญชวนระชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อายุ 12 ปีขึ้นไป 6
  13 มิ.ย. 2565    ขอเชิญชวน น้องๆ อายุ 9-18 ปี ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ ลุ้นรับรางวัลมากมาย 8
  13 มิ.ย. 2565    ขอประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (บางส่วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549889 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน