ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    เรื่อง ยกเลิกการจัดงาน "เสน่ห์เมืองจันท์ สารพันของดี" 0
  7 เม.ย. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สูุ่มชน ครั้งที่ 13/2564 3
  2 เม.ย. 2564    เรื่อง ของดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 8
  1 เม.ย. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) 15
  31 มี.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ๗/๒๕๖๔ 7
  26 มี.ค. 2564    ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 15
  26 มี.ค. 2564    รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 11
  26 มี.ค. 2564    แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 9
  18 มี.ค. 2564    เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมคะแนน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว 38
  18 มี.ค. 2564    เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286418 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน