ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 360
  2 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 47
  1 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 47
  30 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 48
  22 ก.ย. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา 46
  16 ก.ย. 2563    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 50
  14 พ.ย. 2561    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 186
  24 ต.ค. 2561    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 196
  17 ต.ค. 2561    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนครูแดง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 194
  17 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเลื่อยเก่า หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 217

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286417 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน