ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2561    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 122
  24 ต.ค. 2561    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 133
  17 ต.ค. 2561    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนครูแดง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 130
  17 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเลื่อยเก่า หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 156
  17 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในนิคมทรายขาว 137
  17 ต.ค. 2561    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 130
  17 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในนิคมทรายขาว (เพิ่มเติม ปี 61) 130
  27 ก.ย. 2561    จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 131
  24 ก.ย. 2561    เผยเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 142
  24 ก.ย. 2561    โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว 135
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162858 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน