ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนม.ค.๖๔-มี.ค.๖๔) 12
  12 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) 14
  8 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓) 14
  9 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓) 11
  3 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓) 14
  14 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนต.ค.๖๒-ธ.ค.๖๒) 14
  3 ต.ค. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนก.ค.๖๒-ก.ย.๖๒) 14
  16 ส.ค. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเม.ย.๖๒-มิ.ย.๖๒) 13
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447021 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน