ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา 51
  17 ก.พ. 2563    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 64
  22 ต.ค. 2562    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองการศึกษา 63
  21 ต.ค. 2562    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองช่าง 57
  23 ส.ค. 2562    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่าง 65
  28 ม.ค. 2562    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองการศึกษา 63
  29 ต.ค. 2561    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 60
  28 ก.ย. 2561    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 67
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286336 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน