ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 45
  17 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ 43
  17 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ 48
  9 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓) 45
  1 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 44
  24 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 49
  25 ส.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) 44
  11 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 46
  11 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 48
  11 ก.พ. 2564    จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 619411 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน