ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 4
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 1
  29 พ.ย. 2565    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 30
  26 ต.ค. 2565    เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 29
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 1
  25 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 29
  17 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ 29
  17 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ 30
  9 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓) 29
  1 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 29

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719619 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน