ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 5
  25 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 15
  5 เม.ย. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 43
  18 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 24
  14 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 25
  13 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 24
  11 ม.ค. 2565    เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลและงานกิจการสภาเทศบาล 21
  7 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 19
  5 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 22
  27 ธ.ค. 2564    รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549862 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน