ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 พ.ค. 2566    เรื่อง ขอเรียกประชุมและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/พนักงานทุกท่าน ครั้งที่ 4 / 2566 4
  22 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 7
  22 มี.ค. 2566    เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/พนักงานทุกท่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 9
  8 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 13
  20 ก.พ. 2566    เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/พนักงานทุกท่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 14
  20 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 16
  26 ม.ค. 2566    เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 13
  26 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 14
  26 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 17
  20 ธ.ค. 2565    เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761419 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน