ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ 10
  6 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ 51
  16 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ 45
  14 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 43
  7 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 45
  4 พ.ค. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก 45
  28 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓ 45
  22 ธ.ค. 2563    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 45
  25 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ (ส่วนแรก) 44
  26 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 395682 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน