ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๓ 31
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 32
  25 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ (ส่วนแรก) 55
  26 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ 55
  17 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 55
  17 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ ๒ 47
  12 ส.ค. 2563    รายงานการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครั้งแรก 54
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 54
  10 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 62
  12 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยสี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286360 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน