ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
  16 ธ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 14
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  23 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และรายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 15
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 14
  7 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
  5 ก.พ. 2563    รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๓ 12
  5 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมถนนคนเดินผลไม้ดีอาหารอร่อย ประจำปี ๒๕๖๒ 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447048 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน