ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทรายขาว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ม.ค. 2565    เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDC) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดจันทบุรี 0
  27 ม.ค. 2565    เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยช่วงวันตรุษจีน พ.ศ.๒๕๖๕ 0
  27 ม.ค. 2565    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับอาชีพเกษตรกร 0
  21 ม.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 0
  14 ม.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 0
  10 ม.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 0
  29 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 12
  20 ธ.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๔ 0
  10 ธ.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ 0
  6 ธ.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447052 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน