ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 0
  22 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 0
  13 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 6
  13 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 7
  28 พ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 46
  28 พ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 43
  20 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทรายขาว 6
  13 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ 173
  13 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 128
  24 พ.ย. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 154

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162832 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน