ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ 37
  12 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ 38
  30 มิ.ย. 2564    เรื่อง การจัดประชุมปรปะชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 38
  1 มิ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๓ 38
  14 พ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 38
  1 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๒ 37
  1 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ 38
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 37
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ 37
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377612 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน