ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๒ 41
  1 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ 40
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 53
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ 49
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 51
  10 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 62
  23 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 60
  22 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 57
  13 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 75
  13 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286365 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน