ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 39
  1 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔-สิงหาคม ๒๕๖๔) 39
  5 ต.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลทรายขาว 38
  5 ต.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลทรายขาว 38
  5 ต.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  5 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลทรายขาว 38
  30 ก.ย. 2564    รายงานการใช้พลังงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 36
  30 ก.ย. 2564    ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลทรายขาว 38
  26 เม.ย. 2564    การลดขั้นการปฏิบัติงาน 39
  23 ก.พ. 2564    การปรับลดขั้นตอนในการให้บริการด้านสาธารณภัย 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 746070 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน