ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 



ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 18
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 69
  27 มิ.ย. 2565    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง 67
  23 มิ.ย. 2565    จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำำนว ๑ คัน 72
  25 พ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในนิคมทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
  18 มี.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 46
  18 มี.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม-ครัวต้นไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
  2 ก.พ. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 43
  20 ม.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 619430 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน