ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 19
  6 พ.ย. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17
  6 พ.ย. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15
  6 พ.ย. 2563    โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15
  23 เม.ย. 2563    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17
  23 เม.ย. 2563    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15
  26 ก.ย. 2562    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 14
  26 ก.ย. 2562    จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว 19
  4 ก.ย. 2562    โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว 16
  28 ส.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 28 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 348367 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน