ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดศูนย์ อบจ. ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเลื่อยเก่า-ข้างล้งเฮียกุ่ย ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
  23 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต้นท์ถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
  21 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 34
  7 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 35
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30
  27 มิ.ย. 2565    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง 31
  23 มิ.ย. 2565    จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำำนว ๑ คัน 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719691 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน