ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2563    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 9
  23 เม.ย. 2563    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 9
  26 ก.ย. 2562    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 76
  26 ก.ย. 2562    จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว 148
  4 ก.ย. 2562    โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว 68
  28 ส.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 28 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 69
  28 ส.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 46/1 (ตอนที่ 1) หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 64
  28 ส.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากระชาย-ระกำ (ตอนที่ 3) หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 42
  28 ส.ค. 2562    โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 (ตอนที่ 2) เชื่อมถนนสายปะตง-ทุ่งขนาน หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 44
  31 ก.ค. 2562    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162843 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน