ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.พ. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ขยะมูลฝอย 1
  14 ม.ค. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จังหวัดสะอาด โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและการรักาาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3
  4 ม.ค. 2564    คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน 4
  9 ธ.ค. 2563    การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 17
  26 มิ.ย. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน 20
  30 มี.ค. 2561    การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์ 16
  30 มี.ค. 2561    การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 15
  30 มี.ค. 2561    การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 16
  30 มี.ค. 2561    การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร์กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 16
  30 มี.ค. 2561    การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 348369 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน