ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ 42
  2 ต.ค. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือน เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓ 42
  1 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 43
  11 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 42
  2 ก.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ 42
  6 เม.ย. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ 43
  3 ม.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 43
  28 ต.ค. 2562    รายงานการใช้จ่างบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓ 42
  19 ก.ย. 2562    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 43
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 421641 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน