ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้่งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 48
  11 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 60
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 51
  19 ก.ย. 2562    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 177
  26 ก.ย. 2561    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 240
  24 ก.ย. 2561    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 204
  24 ก.ย. 2558    ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 228
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286403 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน