ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานการเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) 11
  2 มี.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการของเทศบาลตำบลทรายขาว 17
  1 มี.ค. 2564    การกำหนดเปลี่ยนแปลงชื่อ"งาน"ภายในส่วนราชการเพื่อสอดคล้องกับประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี 17
  1 มี.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทรายขาว (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๔ 18
  23 ก.พ. 2564    ระเบียบเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
  23 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์จำนวนการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  29 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 63
  29 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 49
  22 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 56
  6 ต.ค. 2563    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286409 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน