ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 7
  4 ต.ค. 2564    การยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ 4
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายขาว 53
  8 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 51
  25 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 47
  11 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 51
  8 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 45
  27 พ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 45
  17 พ.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว 44
  12 พ.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 395695 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน