ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 23
  21 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 20
  2 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ๒ 28
  1 พ.ย. 2565    รายงานการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลทรายขาว 20
  28 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 28
  27 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 32
  26 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 28
  19 ต.ค. 2565    ระเบียบทต.ทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 28
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ๑ 56
  14 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680862 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน