ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ค. 2566    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 2
  22 พ.ค. 2566    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 2
  22 พ.ค. 2566    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 2
  10 พ.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 2
  10 พ.ค. 2566    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 5
  9 พ.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ 1
  3 เม.ย. 2566    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ 10
  3 เม.ย. 2566    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ 6
  3 เม.ย. 2566    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยววิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ 9
  28 ก.พ. 2566    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761449 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน