ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 มิ.ย. 2563    แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว 3
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 2
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 2
  28 พ.ค. 2563    ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 3
  28 พ.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 5
  26 พ.ค. 2563    ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 4
  10 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ 2
  24 ก.พ. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2563 27
  24 ก.พ. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 26
  24 ก.พ. 2563    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามํญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 164947 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน