ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 19
  7 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 46
  5 เม.ย. 2565    เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 45
  7 ม.ค. 2565    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ 44
  23 พ.ย. 2564    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๔ 46
  5 พ.ย. 2564    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๔ 44
  17 ก.ย. 2564    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ 42
  17 ก.ย. 2564    ประกาศ (สภาทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ 46
  3 ส.ค. 2564    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ 46
  16 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549887 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน