ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 จดหมายข่าว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2564    การร่วมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทรายขาว 53
  27 เม.ย. 2564    รายงานงานกิจกรรม "ปลูกไม้มีค่า" ภายใต้ โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 56
  11 ก.พ. 2564    จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว 52
  29 ต.ค. 2563    จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 54
  15 ก.ย. 2563    จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 54
  14 ส.ค. 2563    จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว 53
  14 ส.ค. 2563    รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 53
  11 มิ.ย. 2563    รายงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลทรายขาว 55
  5 มิ.ย. 2563    จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 56
  15 พ.ค. 2561    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 54
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680655 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน