ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 11
  28 ก.ย. 2564    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 12
  25 ส.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 12
  5 เม.ย. 2564    สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 15
  11 พ.ย. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 14
  1 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  17 ก.ย. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  28 ส.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12
  23 มิ.ย. 2563    แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
  23 มี.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447074 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน