ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 เม.ย. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 16
  21 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 50
  5 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 42
  5 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 49
  1 ก.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 41
  5 ส.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 45
  6 ก.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 42
  28 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 44
  12 เม.ย. 2565    สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 53
  1 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761446 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน