ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 75
  1 พ.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 68
  3 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 61
  1 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 70
  3 มี.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 66
  3 ก.พ. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 59
  2 ม.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 68
  2 ธ.ค. 2562    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 61
  1 พ.ย. 2562    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 61
  1 ต.ค. 2562    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 67
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286330 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน