ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 15
  1 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 14
  1 มิ.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 15
  1 พ.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 15
  3 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 14
  1 เม.ย. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11
  3 มี.ค. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 17
  17 ก.พ. 2563    บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสอยดาว 14
  3 ก.พ. 2563    รายงานจำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 16
  6 ม.ค. 2563    บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447018 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน