ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 6
  2 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 5
  12 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตรวจติดตามการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 14
  7 พ.ค. 2564    รายงานสถิติการขอตั้งถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  3 พ.ค. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 16
  3 พ.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 15
  28 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 16
  2 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  1 มี.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
  1 ก.พ. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335996 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน