ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 16
  15 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ผลการยื่นคำร้องเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 13
  9 ธ.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  4 พ.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  3 ก.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 14
  4 ส.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  2 ก.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 12
  2 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  2 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 11
  12 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตรวจติดตามการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447045 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน