ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 15
  12 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 45
  11 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 42
  11 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านจัดเก็บรายได้ และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 39
  8 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 42
  8 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 45
  7 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 39
  5 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 49
  3 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 44
  3 ก.พ. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549867 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน