ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 2
  3 พ.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 24
  6 ต.ค. 2565    เรื่อง ขอรายงานผลการยื่นคำร้องราวต่างๆ ของประชาชนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 56
  3 ต.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 55
  12 ก.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 53
  3 ส.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 55
  5 ก.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 55
  3 มิ.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 57
  18 พ.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 53
  12 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680735 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน