ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 เทศบัญญัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ 14
  2 ต.ค. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือน เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓ 14
  11 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 16
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 15
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 16
  19 ก.ย. 2562    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15
  26 ก.ย. 2561    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 14
  26 ก.ย. 2561    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14
  11 พ.ย. 2558    ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 16
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 336002 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน