ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ย. 2565    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 48
  10 พ.ย. 2564    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 48
  6 ก.ย. 2564    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 57
  6 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 43
  4 ม.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ 48
  2 ต.ค. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือน เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓ 45
  11 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 46
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 43
  15 พ.ย. 2562    เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ 41
  5 พ.ย. 2562    เรื่อง ขอเรียกประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761433 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน