ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) 30
  8 ก.พ. 2564    แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เทศบาลตำบลทรายขาว พ.ศ.๒๕๖๔ 28
  1 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 29
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 28
  23 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 30
  23 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 29
  29 ก.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 29
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719648 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน