ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในนิคมทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
  25 พ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 11
  18 มี.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 41
  18 มี.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม-ครัวต้นไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45
  2 ก.พ. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 25
  9 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยเทศบาล ๑๔ ถึงซอยเทศบาล ๖ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
  27 ส.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยจิตรรันต์ถึงคลองแรด 23
  9 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยถาวรเต๊นท์ หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  7 เม.ย. 2564    คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ (www.tbsi.go.th) 27
  26 มี.ค. 2564    แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549871 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน