ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 37
  14 มิ.ย. 2564    แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 38
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 37
  14 มิ.ย. 2564    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  14 มิ.ย. 2564    แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 38
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.๒๕๖๔ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377651 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน