ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2565    รายงานกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 42
  20 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลทรายขาว 43
  30 ธ.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 38
  20 ธ.ค. 2564    เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 46
  29 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 42
  20 ต.ค. 2564    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 26
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 42
  23 มิ.ย. 2563    ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 42
  10 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 43
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549861 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน