ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 11
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 12
  23 มิ.ย. 2563    ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 17
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 14
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน 14
  10 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 13
  9 ต.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 12
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447036 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน