ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แบบประเมิน LPA ประจำปี2564
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 พ.ค. 2564    ด้านที่ 1 54
  24 พ.ค. 2564    ด้านที่ 2 54
  24 พ.ค. 2564    ด้านที่ 3 53
  24 พ.ค. 2564    ด้านที่ 4 52
  24 พ.ค. 2564    ด้านที่ 5 55
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680713 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน