ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2564    การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท 3
  18 พ.ค. 2564    ประกาศ (กสถ.) เรื่อง การเลื่อนประกาศ กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๖๔ 11
  18 พ.ค. 2564    ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ (อบจ.) เรื่อง การเลื่อนประกาศกำหนด เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 11
  18 พ.ค. 2564    ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล เรื่อง การเลื่อนประกาศกำหนด เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 13
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 336007 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน