ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30
  28 พ.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28
  19 พ.ย. 2562    สรุปผลการประเมิน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) 1
  14 พ.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑ 138
  14 พ.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ 146
  13 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 149
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162845 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน