ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
  29 พ.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕ ทับ ๑ (ซอยเหมือนฝัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  2 พ.ค. 2566    แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 9
  20 เม.ย. 2566    ประกาศทต.ทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
  4 เม.ย. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือน ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖) 84
  28 มี.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล ทต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ. จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  13 ก.พ. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 (ซอย 3 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
  6 ก.พ. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 14 (ซอย 3 เดิม) เชื่อมซอยเทศบาล 13 (ซอย 4 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  10 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือน ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕) 7
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761412 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน