ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.ย. 2562    เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 100
  22 มี.ค. 2562    เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย 226
  22 มี.ค. 2562    เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 106
  25 ก.พ. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๑ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 123
  14 พ.ย. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 216
  29 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 255
  24 ต.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานป้องกัน ฯ สำนักปลัดเทศบาล) 155
  17 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 150
  17 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 174
  17 ต.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองช่าง) 125

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162816 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน