ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 6
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4
  19 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 11
  7 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 20
  19 ส.ค. 2565    ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาเทศบาลตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74
  10 ส.ค. 2565    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
  6 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
  25 พ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในนิคมทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 619408 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน