ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยเทศบาล ๑๔ ถึงซอยเทศบาล ๖ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
  27 ส.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยจิตรรันต์ถึงคลองแรด 53
  9 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยถาวรเต๊นท์ หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
  7 เม.ย. 2564    คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ (www.tbsi.go.th) 52
  5 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 56
  4 ก.พ. 2564    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45
  14 ม.ค. 2564    ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ 51
  5 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล ฯ 47
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 45
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 395676 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน