ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดศูนย์ อบจ. ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเลื่อยเก่า-ข้างล้งเฮียกุ่ย ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
  23 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต้นท์ถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30
  21 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว 31
  21 พ.ย. 2565    ประกาศ กำหนดราคมกลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะลแะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ 31
  26 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเลื่อยเก่าฯ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดศูนย์อบจ.ฯ 30
  21 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 30
  10 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 29

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719617 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน