ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๑ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๑ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๑ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 164943 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน