ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย
    รายละเอียดข่าว :

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย

    เอกสารประกอบ : เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162831 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน