ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    เอกสารประกอบ : เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162840 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน