ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 582274 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน