ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเลื่อยเก่าฯ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดศูนย์อบจ.ฯ
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเลื่อยเก่าฯ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดศูนย์อบจ.ฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680850 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน