ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680872 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน