ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทรายขาว

คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310609 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน