ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การปรับลดขั้นตอนในการให้บริการด้านสาธารณภัย
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : การปรับลดขั้นตอนในการให้บริการด้านสาธารณภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลทรายขาว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522257 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน