โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลทรายขาวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนบริเวณในตลาดสดจันทรพิกุล หน้าตลาดปะตง และตลาดนัด


 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และพนักงานกองสาธารณสุข งานป้องกันฯ ร่วมกับคณะอาจารย์
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี
นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์น้ำออกแจกจ่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า
ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณในตลาดสดจันทรพิกุล หน้าตลาดปะตง
และตลาดนัดวันจันทร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙