โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สองบริเวณวัดนากระชาย)


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

เทศบาลตำบลทรายขาว ร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอสอยดาว

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว

ของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว

ณ บริเวณวัดนากระชาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี