โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
เป็นผู้วางพวงมาลาในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"วันปิยมหาราช" และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็น
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ข้าราชการ/ทหาร
/ตำรวจ/องค์กรเอกชน/จิตอาสาพระราชทาน/ประชาชน