โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เข้าร่วมโครงการ "ออกหน่วยบริการสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่" เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565
ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว 
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ "ออกหน่วยบริการสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่" 
เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๕
โดยเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง และมอบถุงยังชีพ 
จากสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมบูธการให้บริการของหน่วยงาน และช่วยอุดหนุนสินค้า OTOP